udv-hsz hsz-csik
2022-01-22
Szombat
Vince, Artúr napja

Min: 1
Max: 3
Min: -7
Max: -4


A hagyományainkat ápolni kell!

Lőrincz Zsuzsánna, az Artera Alapítvány elnöke válaszolt

- Milyen célokkal működik az alapítvány?
Az Artera Alapítvány 1999-ben alakult Székelyudvarhelyen. Szűkebb értelemben a Székelyföld, tágabb értelemben egész Erdély hagyományainak ápolását, őrzését tűzte ki célul. 2005-től Magyarország Népművészeti Egyesületek Szövetségének, a Magyar Kézművességért Alapítványnak tagja, alapító tagja a MAMÓ Egyesületnek, az Erdélyi Kézműves Céhnek, a Székelyföldi Kézművesek Egyesületének. Közép Európa Élő Örökség díjának első helyezettje lett Románia szinten, és Európa szinten második. Hagyományápoló és népművészeti tevékenységéért kitüntette a Székelyudvarhelyi Önkormányzat 2oo4-ben és 2oo6-ban, a Máréfalváért díjat pedig 2oo7-ben kaptuk.
Az alapítvány fő tevékenysége a kézművesség fellendítése, ennek érdekében akkreditált képzéseket, továbbképzéseket szervez kézműves mesterségekben.
A 2011-es esztendő újabb kapukat nyit az alapítvány életében is, több tekintetben egy újraindulást és átstrukturálódást jelent. Több hazai és nemzetközi elismerésben részesültünk, aminek eredményeként minőségi és több területet lefedő munkát tudunk végezni.

- Milyen állandó és időszakos programjaik vannak?
Az alapítvány alapvető feladatának tekinti a szakmai képzések, továbbképzések, tapasztalatcserék szervezését, kézművesekkel való folyamatos kapcsolattartást, tevékenységük segítését, a kölcsönös információáramlás biztosítását. Legfontosabb fórumunk az évente megrendezett Míves Emberek Sokadalma és a Mesefalu Székelyföldön nevű táborunk. A közösségépítés csodája a Máréfalvi Mirákulum is. Karácsonykor szervezzük a Betlehemes Találkozót az önkormányzattal közösen.

- Mennyire mozgatják meg a közösséget ezek a programok?

Minden programmal a régió megismertetése, a térség gazdasági és üzleti fejlesztése, élénkítése, a kulturális turizmus fejlesztése a célunk, hogy baráti találkozások színtere legyen minden rendezvényünk. A látogatók nagyobb százaléka külföldi, turista vagy a hazatérő rokonok. Igazolásul idézném a múlt nyáron a sokadalmon fellépő Murányi Tónit: ”Évről évre a MES gyűjti össze azokat az embereket, akik a saját népi hagyományaink mezején keresik aktuális szórakozásukat. … A MES talán ezzel emelkedik ki a vidék nyári fesztiválkínálatából: jó alkalom ez mindannyiunk számára, hogy pár napig „vegytisztán” kapjuk kézhez a saját kultúránkat.”

- Milyen rendezvényekre számíthatunk a nyáron?
Alapítványunk egy jelentős, szórakoztatva hagyományt őrző, a táj és emberek lelkületét bemutató rendezvényre akarja idecsalni nyaranta azokat, akik egy eleven székely falu életére kíváncsiak.
Mesefalu Székelyföldön nevű táborunk július folyamán a fiatal generációt hivatott beavatni a népművészet titkaiba. Tanítjuk őket a hagyományos mesterségekre és előadóművészetekre .
A 12. Míves Emberek Sokadalmát július 29-31. között szervezzük partnerségben több társszervezővel. Hitünk szerint a Fesztivál múltja leginkább a bizonyíték, hogy képesek leszünk idén is megalapozott programtervet ki-dolgozni.
Augusztus 12-14. között tartjuk idén a Máréfalvi Mirákulumot, ami nemcsak a múlt történelmi pillanatát idézi meg, hanem a falu életét is mozgalmasabbá teszi erre az időre.
Ezen kívül részt veszünk különböző szakmai országos, és nemzetközi egyesületekkel a partnerségben megvalósított rendezvényeken, fórumokon, kiállításokon, konferenciákon.

- Miben lesz különleges az idei Míves Emberek Sokadalma?
A fesztivál három tematikus napra és szerkezetileg négy fő síkra tagolódik
1. Mesterség mint Művészet
Népművészeti vásár, mesterség-bemutatók, iparművészeti kiállítás igényes zenei koncertekkel, kárpátmedencei fellépőkkel.
2. Hagyomány mint Érték
A fórum témája: Párbeszéd a hagyományok, a turizmus és a gazdaság kapcsolatáról nemzetközi és hazai tapasztalatok tükrében. Jelen lesz a Magyarországi Népművészeti Egyesületek Szövetségének igazgatója és a Frankfurti repülőtér delegációja, akik értékelik tevékenységünket. Újdonság a baranta bemutató is az ijjászok mellett. A Caritas partnerségében idén végre sikerül a vidékünk értékeit, hagyományait, helyi ízeket és finomságokat bemutatni.
3. Film- mint Kultúra Közvetítő
Szabadtéri Filmvetítés - Transikon egyesület.
Nagyon sok gyerekprogram.

- Milyen terveik vannak még?
Szeretnénk a fiatal népi mesterségekkel foglalkozó alkotók számát növelni. Munkabizottság létrehozására lenne szükség az erdélyi szervezetekből, fiatalok, oktató népművészek, pedagógusok és olyan mesterek részvételével, akik szívesen megosztanák tudásukat. Jó lenne közösen elkészíteni a közép-, illetve hosszútávú stratégiát. Szervezetekkel, önkormányzatokkal, múzeummal, más intézménnyel, iskolákkal való együttműködés is a terveink között szerepel és a partnerségben szervezett programok bővítése, az akkreditált kézműves mesterség oktatásának kiszélesítése, tematikus előadássorozatok és szemléltető-, foglalkoztató események szervezése programcsomagokban, és persze az ARTERA Míves Ház működtetése.


 
Keresés a honlapon:
Magyar | Romana | English | Deutsch